Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pověra rozvodu

Chesterton Gilbert Keith, 1926
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

Jediné čes. vyd. Orig.: The superstition of divorce poprvé 1920. Jiné je Divorce vs. Democracy, poprvé 1916, dosud nepřeloženo. Nový překlad naší knihy, viz https://gkch.wordpress.com/2008/03/08/povera-rozvodu-i/