Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kristus a problémy dneška

Tóth Tihamér, 1935
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

Jediné čes. vyd.