Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Klíč k úplné květeně Republiky československé

Domin Karel, Podpěra Josef, Polívka František, 1928
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české