Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Svätý škapuliar alebo Poučná a modlitbová príručná knížočka pre údov slávneho Bratstva preblahoslavenej Panny Marie Karmelskej.

Kmeť Andrej, 1929
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Kniha je pod signaturou 22.G.02030 uložena v Univerzitnej knižnici Bratislava a zde je zveřejněna s jejím laskavým svolením. Poprvé vyšla v r. 1897, zde je dotisk 10. vyd., naposledy vyšla v tomto znění 1950.
Jaký je cíl svatého škapulíře? Má nás dovést ke Kristu Pánu skrze Pannu Marii, která darovala škapulíř sv. Šimonu Stockovi v r. 1251.
Co nám mariánská úcta skrze svatý škapulíř slibuje? Šest příslibů přebohatých na milosti: uchránění před věčným ohněm, zkrácení očistcových muk, ochranu v pozemském životě, hojné odpustky a milosti, které čerpáme z rodiny karmelitánské.
K čemu nás zavazuje neustálé nošení škapulíře? Přijmout jej z ruky pověřeného kněze, nechat se zapsat do knihy bratrstva, žít věrně křesťanský život, napodobovat ctnosti Panny Marie. Tato kniha vše podrobně popisuje.
Může nemluvně přijmout škapulíř? Svatá stolice věk přijetí škapulíře nijak neomezuje, jen doporučuje, aby děti přijaly škapulíř ve věku, kdy rozumí základním pravdám víry a ví, kdo je Panna Maria, aby mohly odpovědět na milosti.
Vyskytly se pochybnosti o škapulíři? Církev svatá odpověděla na zpochybňování svátostiny škapulíře zařazením knih francouzského historika Jean de Launoy na Index Librorum Prohibitorum.
Za zmínku stojí i kniha: Thesaurus Carmelitarum sive confraternitatis sacri scapularis excellentia (Thesavrvs Carmelitarum sive Confraternitatis sacri scapularis excellentia). Cyprianus a Sancta Maria, 1627.