Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Nová světla. Životopisy blahoslavenců z roku 1926.

Dokoupil Antonín (pseudonym P. Alberti), 1928
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Jediné vyd. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.