Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Evropské hodnoty. Které to jsou a kdo za nimi stojí.

Michalka Branislav, 2021
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Prosba ubohých:
Všemohoucí Bože,
pokud začne pronásledování, dej
pro své milosrdenství, ať nezačíná u nás ubohých,
ale pro svou spravedlonost u těch,
kteří již dřívě měli vidět a neviděli, měli slyšet, ale neslyšeli, a měli mluvit, ale mlčeli.