Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Příručka pro duchovní cvičení

Braito Silvestr Maria Josef, 1940
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky jednotlivých oborů

3. vyd. Poprvé 1935, 2. vyd. rovněž 1940. Ohledně autorství: Sestavili a vydali redaktoři revue "Na hlubinu" pro své exercitanty. A vedoucím redaktorem této revue byl po celou dobu právě uvedený otec dominikán. Dominikánská edice Krystal, sv. ?.