Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Náboženství dnešní doby

Newman John Henry (svatý 2019), 1939
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

Jediné čes. vyd. Soukromý tisk Krystal, sv. 8.
Ve středověku, kdy byl svět ještě katolický, vynikali otcové dominikáni příkladnou přesností. Ve 20. stol. vydavatele ale asi už vůbec nenapadlo uvést, odkud tento text převzali.. Díky sestře Elizabeth A. Huddleston, Ph. D., Coordinator of Research National Institute for Newman Studies, Associate Editor, Newman Studies Journal, Pittsburgh, PA, USA, je nám dopřáno uvést, že tuto homilii Otec kardinál přednesl ve své farnosti jako The Religion of the Day, a že je obsažena jak řeč č. 24 v Parochial and plain sermons / 1., 1920 (odkud zřejmě bylo překládáno) nebo 1891, str. 309 – 324.