Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vrbětický příběh

Beňo Radovan (článek), Andrej a Jan (řeči o tombole), 1967
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 8. přikázání Boží

Stal se už v roce 1967 a je znám pod názvem "Hoří, má panenko".
Pro připomenutí: Na hasičském bálu rozkradli tombolu a následoval výbuch. Soudruzi hasiči vyzývali soudruhy účastníky bálu: "Soudruzi, prosíme, vraťte to do té tomboly. Zhasneme a když to budete vracet, nikdo neuvidí, že jste to předtím z tomboly vzali." Zhasli tedy světlo, ale soudruzi účastníci bálu rozkradli z tomboly i vše, co tam dosud zbývalo. Následoval druhý výbuch, který tombolu zcela zničil. Potom probíhala volba miss bálu. Podle až dnes platných genderových pravidel byla za miss zvolena dvojice Čuk a Gek. Hasičský bál se konal za řízení hasičů Bohuslava Sobotky (29. 1. 2014 – 13. 12. 2017).
Takže: Všichni ke všemu mluví, každý má jakousi potřebu se vyjádřit, ale pravdu vlastně nikdo nezná. Proto připojujeme zásadní článek "S pravdou ven".