Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Legenda čili Čtení o milých Svatých Božích.

Bílý Jan Evangelista, 1865
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Dle nejnovějších pramenů vnově vzdělal Jan Ev. Bílý. 1. vyd. vyšlo 1863.