Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Osobnosti, doba a Libochovicko

Korous Karel, 2020
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české

3. dopl. vyd. Pohled na významné osobnosti Libochovic a okolí v souvislostech doby. Všichni výrazně ovlivnili dějiny místní, někteří evropské a jeden z nich i světové. Všichni v něčem a v různé míře lidsky chybovali. Navzájem se povahově, charakterově i nadáním velice lišili. Společná jim byla nejen katolická víra, ale i úcta k tradici, odpovědnost za podřízené i pomoc potřebným.