Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Záhada Boha ve filosofii antické

Kratochvil Josef (†1940), 1920
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie

Poprvé 1908, toto je 2. uprav. vyd.