Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Golod – Metla Rusi

Ljubov Fedor, 1922
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Trockistický nebo bolševický komunismus (znárodnění)

Kniha z Petrohradu; je v češtině a je jen nazvána tímto ruským slovem charakterizujícím povahu známé VŽSR, revoluce Žida Bronsteina-Trockého, spuštěné r. 1917.