Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Svátostnému Králi. Zpěvy a recitace pro eucharistické slavnosti dětí a mládeže (1). Partitura k sólovým a sborovým zpěvům s průvodem klavíru (2).

Tomíško Čeněk Maria, 1940
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv