Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Zjevení přesvaté Panny na hoře La Salettské 19. září 1846 dle sepsání Melanie Kalvatové, pasačky La Salettské.

Calvat Mélanie, 1907
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Posvátná místa ve světě

Studijní, sv. 15. Orig.: L'Apparition de la Très-Sainte Vierge sur la montagne de la Salette, le 19 septembre 1846. Poprvé 1879. Vyšlo česky též 1912, 1921, 1995, 2005 a 2010.