Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Album katolíka, t. j. abecedně seřaděná sbírka nejčastějších útoků na Církev katolickou a prostonárodně sepsaných odpovědí na ně. Zbrojnice na prostonárodní odrážení nepřátelských nájezdů proti Církvi.

Řehák Karel Lev, 1909
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Sestavil a zejména katolickým řečníkům ve veřejných schůzích k rychlému rozhledu věnuje (Msgre. ThDr.) Karel Lev Řehák.