Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

List pasačky La Salletské P. H. Rigauxovi, faráři v Argoeuves za dne 28. února 1904.

Calvat Mélanie, 1910
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Posvátná místa ve světě

Studijní, sv. 28. Jediné čes. vyd. Orig.: