Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Biskup Brynych. Životopisné črty.

Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef), 1923
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Napsal bývalý ceremonář biskupův Josef Novotný (* 5. 10. 1872 Topol u Chrudimi); Msgre. prof. ThDr. Jediné vyd.