Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Vyšší život. Myšlenky ze spisů F. W. Fabera.

Faber Frederick William, 1948
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Vybral a přeložil Msgre. prof. ThDr. Bedřich Vašek. Jediné vyd.