Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Necensurovaná zpráva z USA

Kříž Karel, 2020
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Šovinistický nebo kosmopolitní-globalistický socialismus korporací a oligarchů

Převzato z internetové revue Pravý prostor – uveřejňujeme jako dokument; k autorství – dotyčný revui částečně vede.
Článek je velmi ilustrativní z několika důvodů. Především popisuje vážné levicové ohrožení v USA. Za druhé se mýlí v tom, že tuto levici vidí jako marxistickou či komunistickou – nikde v USA není ani stopa po nějakém komunistickém znárodňování. Ba právě naopak: v USA bují a moc přebírají koncerny, krátce velkokapitál. A právě to je znak jiné totality než komunistické, totality rovněž levicové a to nacistické. Ať už nacionálně nebo internacionálně socialistické. A konečně: toto nacistické nebezpečí už také mnohonásobně pozorujeme i v České republice. Krátce a dobře: v USA i u nás bují nacismus a ten vůbec není pravicový, ale levicový. A kritikové Pravého prostoru mají nevědomky správně pravdu v tom, že tato revue je revuí pravicovou, což ovšem znamená: klasickou konservativní svobodomyslníou, pokojnou a všem dobropřející pravici, kdežto taková Česká televise je vysloveně levicová, avšak jak výše popsáno, nikoliv komunistická. Ještě jednou: autorka dokumentu se bojí jedné tváře totalitní levice – komunismu, zatímco hrozí nacismus, t. j. druhá, ještě horší tvář levicové totality.
Tento text nám také objasňuje podstatu boje presidenta Trumpa, pravičáka, proti nacistickým demokratům a proti stejně tak nacistické páté koloně mezi republikány, krátce: proti spojené nacistické levici, proti tomu, co někteří nazývají bažiny či Deep State.
Dovětek: A jak je to v USA propletené a popletené, čteme i v odhalení, které kvůli ochraně svých životů nadepsali s otazníkem. "Is It True that Chief Justice John Roberts Visited Epstein’s Island?" Kdo to byl Epstein, kterého pro jistotu zasebevraždili? Kdo to je předseda Nejvyššího soudu USA, který se postavil proti republikánu Trumpovi a kterého jmenoval republikán (z) bažin, t. j. opačných názorů, Bush jun.?