Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Zločin a trest (t. j. příčiny a důsledek). 1. Slovenský zákonník 1939 – 1945. 2. Norimberský proces. Sborník materiálů. Díl první. Díl druhý.

Tiso Jozef (a j.), Горшенин Константин Петрович (hl. red.), Сафонов Григорий Николаевич (red.), Голунский Сергей Александрович (red.), Никитченко Ион(а) Тимофеевич (red.), 1953
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Šovinistický nebo kosmopolitní-globalistický socialismus korporací a oligarchů

Podklady ke studiu totalitních režimů.
Orig.: Нюрнбергский процесс. Сборник материало. Т. 1. Т. 2. 1952, 1954 (2. vyd. opr. a dopl.) a 1955 (3. vyd. opr.).
Dále viz např.: Svět včerejška, dneška a … Žantovský Petr, 2020 v pododd. 1113: Publikace Medias res – výběr.