Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cesta k oltáři Páně. Obřady sedmera svěcení kněžských a konsekrace biskupské.

Sedlák Jan Nepomucký, 1922
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Pontifikál

Z římského pontifikálu přeložil a výklad připojil Jan Nep. Sedlák. Z knihy byly použity pro samostatná vyd. dvě části: 1. Obřady sedmera svěcení kněžských, 1922 (70 stras). 2. Pius X., svatý. Pia X. exhorta k duchovenstvu, 1922 (44 stran) – tuto také zařazujeme.