Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

 

Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie – kompletní bibliografie.

, 2020
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

V této bibliografii jsou dvojí knihy: jednak v edici Smíru, jednak mimo tuto edici. První jsou v charakteristice označeny jako: Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru), druhé jako Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999. Přitom číslování se děje průběžne podle roku 1. vyd. bez ohledu na to, zda kniha do edice Smíru patří nebo ne. K tomuto označení jsme přistoupili proto, že někdy nebylo jasné, zda publikace do edice Smíru patří nebo ne.