Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Malé hodinky k nejblahoslavenější Panně Marii. Pro bratry a sestry třetího řádu sv. Otce Františka Serafínského i pro všechny ctitele nebes Královny podle římského brevíře.

Pelikovský Pavel Josef, 1924
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

2. vyd. 1937. Školské sestry OSF, sv. 10.