Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Státní převraty. Jak se dělají a jak se jim zabraňuje.

Suckert Curt Erich (pseudonym Malaparte Curzio), 1933
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů

Orig. Technique du coup d'etat, 1931.