Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Nezákonné války. Jak země NATO sabotují činnost OSN. Kronika doby od Kuby po Sýrii.

Ganser Daniele, 2017
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Šovinistický nebo kosmopolitní-globalistický socialismus korporací a oligarchů

Orig.: Illegale Kriege, 2016, 2019, 3. vyd. 2020. Volně na internetu.
Pozn.: Zdá se, jakoby Brežněvovské trockistické vedení Sovětského svazu spolupracovalo – taková invase do Československa 1968 mohla či měla překrýt nezákonnou válku proti Vietnamu.