Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Kompletní text změn Ruské ústavy přijatých referendem ve dnech 25. 6. – 1. 7. 2020.

Пу́тин Влади́мир Влади́мирович aj. red., Vavruška Jindřich, 2020
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače