Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kříž v Limpias

Kleist Ewald Freiherr von, , 1923
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Posvátná místa ve světě

2., rozš. vyd. Předtím 1921. Orig. pravděp. Auffallende Erscheinungen an dem Christusbilde von Limpias, tři vyd. mezi 1920 až 1922, upravený překlad.