Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Miroslavín aneb Rozluštění otázky sociální

Kopal Petr, 1903
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve