Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách (Jesuité).

Čornejová Ivana, 1995
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s německou reformací a německým (a švýcarským) protestantismem

V nepříliš zdrařilém provedení vyšlo ještě 2002. S dovolením autorky. Srov. Jesuita Antonín Koniáš, osobnost a doba. Kebrle Josef Cyril, 1996 v pododd. 1504 Přední české, moravské a slezské osobnosti.