Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolický lidový katechismus. II, Mravouka

Spirago Franz, 1904
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Dotisk vyšel r. 1910. Srov. charakteristiku u třetího dílu, O prostředcích milosti.