Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Poznámky k fenomenologii války

Grygar Mojmír, 2020
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Publikace Medias res – výběr