Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Posolstvo lásky. Listy bl. Jána apoštola.

Šurjanský Anton Ján, 1947
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Z gréckej pôvosiny preložil a poznámkami opatril Univ. doc. Dr. Anton Ján Šurjanský. Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx.
Zařazujeme do tohoto pododdělení z téhož důvodu, jako u předešlých publikací P. Dr. Jana Hejčla.