Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Politická cesta českého katolicismu 1918 – 1928.

Doležal Josef, 1928
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s francouzsko-americkým liberalismem a osvícenstvím (a u nás s masarykismem)

Knihy Života, sv. 1. Jakýsi předchůdce autorovy knihy Český kněz také v tomto pododd.