Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Farář Augustin Navrátil, strýc Augustina Navrátila

Mlčoch Zdeněk, 2015
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

P. Augustin Navrátil je v Knihovně Libri nostri uváděn jako Navrátil Augustin († 1964). Zařazujeme zde separát z diplomové práve Životní osudy Augustina Navrátila. Mlčoch Zdeněk, 2015. Za zaslání této práce Knihovna děkuje milému čtenáři!