Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Umění stárnouti za školou

Pecka Dominik, 1943
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

1945 vyšlo 2. posled. vyd.