Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Svatí a lidé

Pecka Dominik, 1933
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Edice Jitra (ř. 1), sv. 2.