Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Filosofický slovník

Kratochvil Josef († 1940), Černocký Karel, Charvát Otakar (jen 3. a 4. vyd.), 1937
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie

1. vyd. 1929, 2. vyd. 1932, 3. vyd. 1934, 4. a posl. vyd. 1937 – o odlišnostech jednotl. vyd. zde v předmluvě. Slovník sice nemůže mnoho dodat vyspělému filosofovi, ale laik i profánní tzv. filosof zde může něco najít: J. Kratochvil byl veřejnosti nejznámějším filosofem-katolíkem 1. poloviny 20. stol., PhDr. K. Černocký byl katolický kněz. A tak je lépe, když moderní čtenář čte, s nejlepšími úmysly zpracovaný, např. orientální balast zde, než třeba v dnešních médiích.