Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

René Descartes či Tomáš Akvinský. Problém poznání u Descarta s hlediska křesťanské filosofie.

Beneš Jaroslav, 1935
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Noetika

Knihovna ČKD. Nová řada, sv. 3. Otisk článku "René Descartes či Tomáš Akvinský?" z ČKD 1935, č. 1, str. 2 – 29, č. 2, str. 116 – 142, č. 3, str. 270 – 280, č. 4, str. 342 – 357, č. 5, str. 467 – 473 a č. 6, str. 513 – 541.