Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Strašlivá zrada Masarykova. Memorandum zaslané Dr. Václavem Vondrákem předsedovi ministerské rady Antonínu Švehlovi v roce 1927.

Vondrák Václav († 1962), 1927
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus a osvícenství z Francie a USA (a u nás masarykismus)