Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

V krvi a v plamenech. Dokumentární studie o událostech španělských.

Gay Francisque, 1937
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Trockistický nebo bolševický komunismus (znárodnění)

Orig. Dans les flammes et dans le sang (1936 – devět vyd., pak už nevyšlo, nevyšel ani jiný překlad, než český).
Pozn.: Ctitelé (t. j. internacionálního) trockismu a podporovatelé interbrigád (srov. Národnostní složení interbrigád v pododd. 1612: Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa) o těchto věcech zásadně nehovořili a nehovoří.