Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ze zápisníku starého profesora.

Pecka Dominik, 1940
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Edice Jitra ř. 2, sv. 2. Vyšlo ještě r. 1944.