Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Lidice

Merhout Cyril, 1945
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj se socialismem (korporace, oligarchové) šovinistickým nebo internacionálním

V r. 1945 vyšlo šest vyd., poté už nevyšlo. Lidickým farářem byl P. Josef Štemberka. Němci mu nabídli propuštění, což odmítl a podstoupil smrt spolu se svými nevinnými farníky. Pražské arcibiskupství zahajuje proces jeho blahořečení a nechává událost přesně historicky zdokumentovat.
Stričně: Přímo v Lidicích (pův. 500 obyv.) 10. 6. 1942 Němci zastřelili 173 lidických mužů, pak 16. 6. 1942 v Praze-Kobylisích dalších 26. Pobyt v německých koncentrácích nepřežilo 53 lidických žen. V deportačním táboře bylo v plynovém autě zvěrsky udušeno 82 lidických dětí. Po osvobození místa bývalých Lidic minometným oddílem pluk. Alexeje Pankova, hrdiny Sovětského svazu, se do nových Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí. Koncem r. 2019 žila už jen poslední přeživší pamětnice německého vraždění.