Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Maria v našich božských dějinách. Mária v našich božských dejinách.

Plus Raoul, 1937
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x. Slov. 1947. Jediné české a jediné slovenské vyd. Orig. Marie dans notre histoire divine. 1932.