Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Chvalte Pána v nejsvětější Oběti.

Pürner Maria, Schaller Marian, 1937
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

"Ve spojení s římským Misálem, vydaným Opatstvím Emauzským v Praze, uspořádal [a z němčiny přeložil] P. Marian Schaller, OSB." Jako orig. sloužily Lobet den Herrn im heiligen Opfer! Ausgabe A für Katecheten mit einem Geleitwort der Benediktiner zu Ilbenstadt und im Anschluß an ihre Meßbücher der katholischen Kirche. Ausgabe B für Kinder. Vyšly r. 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.