Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Z dějin katechismu. Nástin vývoje katechismu od počátečních jeho prvků až do doby přítomné.

Hronek Josef, 1939
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Jediné vyd. Kropáč & Kucharský, sv. 1939.x.