Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Adresář církve katolické v Republice československé. Roku 1927 – 1928.

Beneš Stanislav,, 1927
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Připojujeme hodnocení z ČKD 1927, č. 7, str. 834.