Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Příruční knížka pro chovanky Školských sester OSF

Fūrgottová Xaverie, 1923
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Hezké propojení školní výchovy s asketikou a liturgikou. K autorství – tehdejší představená.