Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Výklad středního katechismu

Ruprecht František, 1893
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Podle přednášek P. prof. Ruprechta. R. 1891 vyšlo 1. vyd., toto 2. vyd. je nepatrně pozměněné.