Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Výklad malého katechismu

Ruprecht František, 1890
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Podle přednášek P. prof. Ruprechta. R. 1891 vyšlo ještě jedno vyd. nepatrně pozměněné.